HongKong Amgen Biopharm CO., LTD

Khoa học tiên phong cung cấp thuốc Vital

HGH Human Growth Hormone & Hormone tăng trưởng tái tổ hợp của con người

HongKong Amgen Biopharm CO.,LTD HongKong Amgen Biopharm CO.,LTD HongKong Amgen Biopharm CO.,LTD
1 2 3
HongKong Amgen Biopharm CO.,LTD
Amgen là một trong những công ty công nghệ sinh học hàng đầu thế giới. Amgen là một công ty dựa trên giá trị, bắt rễ sâu trong khoa học và đổi mới để biến đổi những ý tưởng mới và khám phá thành thuốc cho những bệnh nhân bị bệnh nặng.... ...    Đọc thêm